Kasutustingimused

Üldised tellimistingimused kehtivad Bambella OÜ (edaspidi nimetatud Thorma) e-poes www.thorma.ee (edaspidi nimetatud E-pood) asuvate toodete tellimiskeskkonna vahendusel tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja Thorma vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Thormae klientide isikuandmete töötlemise kord (privaatsus), saadaval www.thorma.ee/privaatsus.

Käesolevate üldiste tellimistingimuste, privaatsuse ning kehtivate e-poe toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda Thorma kodulehel.

Toodete tellimise kord
Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end Thorma e-poe kasutajaks. Tellija valib soovitud toote(d), määrab iga toote koguse, toodete eest tasumise ning kohaletoimetamise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on Tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse üle vaatamist Tellija kinnitab tellimuse. Klient saab tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:

  • Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank
  • Pocopay Visa/Mastercard kaardimaksed

Kõik e-poes näidatud toodete hinnad sisaldavad käibemaksu. Tellitud toodete hinnale lisandub toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on Thormale võimalik tasuda Maksekeskuse lingi abil või pangaülekandega arve alusel. Välispangast ülekandega tasudes tuleb sellest teavitada pärast tellimuse tegemist ka meiliaadressile info@thorma.ee. Tehingud arveldatakse eurodes. Kõiki makseid vahendab Maksekeskus AS. Teie ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, Teie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile. Tellija ja Thorma vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda kui Tellija on tellimuse kinnitanud ja Thorma on edastanud Tellijale tellimuse kinnituse. Tellimus jõustub Thorma poolt Tellijale toote välja saatmisega.

Toodete kohaletoimetamine
Tellitud tooted toimetab Thorma Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile kas Itella SmartPOSTi, Omniva pakiautomaadi või Smartkulleri abil.

Kohaletoimetamise viisi valib Tellija tellimuse vormistamisel. Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Tellijale nähtav ka tellimuse vormistamisel.

Saatekulu koosneb pakiautomaadi kapi tasust ning pakkematerjali tasust.  

Üle 40€ tellimused toimetame kliendi valitud pakiautomaati tasuta.

Juhul kui soovite tellida ükskõik millisesse riiki üle maailma, palun kirjutage oma soovist info@thorma.ee 

Toodete kohaletoimetamise aeg
Toode toimetatakse Tellijani kuni 5 tööpäeva jooksul. Juhul kui kohaletoimetamisel esineb viivitusi, võetakse Tellijaga esimesel võimalusel ühendust. 

SmartPOST:
Tellimuse pakiautomaati saabumisel saadetakse Tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte.

Saadetisi hoiustatakse tasuta SmartPOSTi pakiautomaadis 7 kalendripäeva, alates sõnumi saatmisest Tellija mobiilile ja/või e-posti aadressile. Saaja soovil on võimalik 7 päevast hoiutähtaega pikendada veel 7 päeva võrra, mis on saajale tasuta.

Omniva:
Peale teavitava SMS-i saamist saab Tellija sisestada SMS-iga saadud uksekoodi pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile ning võtta paki avanenud pakiautomaadi uksest.

Paki saabumisest teavitava SMS-i saatmise järel hoiustatakse saadetist pakiautomaadis 7 päeva.

Kliendile saadetakse paki kättetoimetamise päeva hommikul info paki saabumise kohta SMS-teatega. Kuller helistab kliendile enne paki kohale toimetamist.

Kui esimesel korral ei õnnestu pakki kliendile üle anda, lepib kuller vajadusel kokku teise aja. Vastavalt kliendi soovile on võimalus pakk suunata ilma lisatasuta ümber ka sobivasse pakiautomaati. 

Tarbija õigus tellimusest taganeda
Tarbijast Tellijal (edaspidi nimetatud Tarbija) on õigus toodete tellimusest põhjust avaldamata taganeda alates tellimuse tegemisest kuni toodete kätte saamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul, kuid ainult juhul kui toode on avamata kujul. Tellimuse tühistamiseks tuleb Tellijal võtta Thormaga ühendust telefonil +372 5661 6271 või saata vastavasisuline e-kiri aadressile info@thorma.ee.

Juhul kui Tarbija taganeb tellimusest, siis kohustub Tarbija tagastama kasutamata ning kahjustamata tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemise soovi esitamisest. Tarbija peab tagastama tooted pakiautomaadi vahendusel. 

SmartPOSTi pakiautomaadi vahendusel tellitud kauba tagastamine:
Saajal on võimalus internetipoest tellitud kaup pakiautomaadiga 14 päeva jooksul saatjale tagastada. Saadetise saab tagastada sama uksekoodiga, mis kättesaamisel, Eestis asuvatest SmartPOSTi pakiautomaatidest. 

Omniva pakiautomaadi vahendusel tellitud kauba tagastamine:
Tellija tagastab tellitud kauba pakiautomaadi vahendusel Thormale Omniva erakliendi tingimuste ja hinnakirja järgselt. 

Mõlema tagastusviisi puhul kannab Tarbija tellimusest taganemisel toodete tagastamise kulud. Kui Tarbija kasutab tagastamiseks SmartPOSTi uksekoodi, siis sellisel viisil tagastatud tellimuse saatmiskulu tasaarveldatakse maha Tarbijale tagastatavast tellimuse summast. 

Thorma tagastab Tarbijale tagastatud toodete eest tasutud summa ja kohaletoimetamise tasu ulatuses, mis vastab Tellija poolt tasutud summale, kuid mitte rohkem kui soodsaim piirkonnas kohaletoimetamiseks valitud transpordiviisi hind. Juhul kui Tarbija tagastab tellitud tooted osaliselt, siis Thorma tagastab kohaletoimetamiskulud proportsionaalselt tellitud toodete arvuga. Thorma tagastab raha hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest arvates, kuid mitte varem kui 3 tööpäeva jooksul Tellija poolt tagastatud toodete kättesaamisest. Thorma tagastab Tarbijale saatmise kulud täies ulatuses juhul kui taganemise põhjuseks on puudustega või vale toode.

Juhul, kui Tellija poolt tagastatud toode on kasutatud, siis on Thormal õigus nõuda kahju hüvitamist toote müügihinna ulatuses. Nimetatud summa arvatakse maha Tellijale tagastatavast summast.

Tellija õigused
Tellijal on õigus tellida tooteid e-poes Thorma poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel. Tellijale saadetav toode peab olema korrektne ja komplektne ning vastama Thorma poolt fikseeritud tingimustele.

Tootel puuduse olemasolu korral asendatakse toode sama tootega, välja arvatud juhul kui vastavat toodet ei ole enam müügil. Kui vastavat toodet ei ole enam müügil, siis Tellija valikul toode asendatakse või müügileping lõpetatakse ja tagastatakse Tellijale toote maksumus. Tellijal on õigus toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

Tellija kohustused
Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi,  kontakttelefon ning võimalusel e-posti aadress.

Juhul, kui Tellija ja toote saaja on erinevad, peab Tellija esitama andmed ka saaja kohta. Kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud, ei garanteeri Thorma toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Thorma Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

Thorma õigused
Thormal on õigus muuta käesolevaid üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata, avaldades uued kehtivad tingimused internetikeskkonnas. Thormal on õigus igal ajal ette teatamata muuta e-poe hinnakirja avaldades uue hinnakirja internetikeskkonnas. Thormal on õigus tellimuse aktsepteerimisest loobuda või tellimuse täitmisest loobuda, näiteks juhul kui hinnakirjas on avaldatud ekslikult vale hind. 

Thorma kohustused
Thorma kohustub Tellijani toimetama korrektsed ja komplektsed toote(d) ning vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid. Thorma kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama. Thorma kohustub välja vahetama toodete praakeksemplarid.

Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on Tellijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti Tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 või veebiaadressil www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta.

Küsimuste tekkimisel helistage tööpäeviti kella 9-17 telefonil +372 5661 6271 või kirjutage e-posti aadressil info@thorma.ee.